DANSK

ENGLISH

Slovenien som rejsemål

Det er let at rejse mellem Slovenien og Danmark. Slovenien er placeret centralt, og har historisk været et trafikmæssigt forbindelsesled mellem Europa og Balkan. Man kan komme til/fra Slovenien i bil, med tog eller med fly.

Bilrejse

Til Ljubljana er der 1.359 km fra grænseovergangen mellem Danmark og Tyskland på E45, 1.194 km fra Rostock og 1.335 km fra Puttgarden.

Planlæg bilturen her.

Det er også muligt at benytte biltog på en del af rejsen. Check aktuelle forbindelser her.

Vignetter
Betaling for kørsel på motorvej sker ved køb af en elektronisk vignette.

Læs mere om vignetterne og priserne her.

Færdsel
De slovenske færdselsregler følger stort set den europæiske "standard".

Læs om hastighedsgrænser, promillegrænser m.m. her.

Læs aktuelle trafikinformationer her.

Togrejse

Slovenien har et særdeles veludviklet jernbanenet. Det er også enkelt at rejse til/fra Slovenien med tog. Fx er rejsetiden fra København H omkring 18 timer. Fra Aarhus er rejsetiden omkring 22 timer. Check mulighederne her (Deutsche Bahn).

Det danske firma interrailguide.dk arrangerer også togrejser til Slovenien. Læs mere her.

Gå til de slovenske jernbaners hjemmeside her.

Flyrejse

Fra Ljubljana er der dagligt forbindelse til en række lufthavne i Europa.

Gå til Ljubljana lufthavns hjemmeside her.

Overnatning

På denne hjemmeside findes oversigt over hoteller, campingpladser, private overnatningsmuligheder m.m. Her er det også muligt at booke overnatning online.

IFEELSLOVENIA

På hjemmesiden www.slovenia.info kan man finde alle informationer om Slovenien som rejsemål.

Der er oplysninger om landet, destinationer, opholdsmuligheder, og meget mere.

Siden indeholder også links til mange andre hjemmesider med nyttige informationer.

Endelig kan man hente eller læse turistbrochurer her.

Visa

Danske statsborgere skal skal ikke have visum for ophold i Slovenien i op til tre måneder.

Slovenske statsborgere skal ikke have visum for ophold i Danmark i op til tre måneder.

Læs mere om visum-reglerne her.

Slovenia as a tourist destination

It is easy to travel between Slovenia and Denmark. Slovenia is located centrally, and has historically been perfect traffic link between Europe and the Balkans. You can get to/from Slovenia by car, by train or by plane.

Road Trip

Ljubljana is 1.359 km from the German/Danish border crossing at E45, 1.194 km from Rostock and 1.335 km from Puttgarden.

Plan car trips here.

It is also possible to use car trains on part of the journey. Check current connections here.

Vignettes
Payment for driving on motorways is the purchase of an electronic vignette.

Read more about vignettes and prices here.

Traffic
The Slovenian traffic rules broadly follows the European "standard" .

Read about speed limits, alcohol limits, etc. here.

Read current traffic information here.

Railroad

Slovenia has a very well developed rail network. It's also easy to travel to/from Slovenia by train. For example, the travel time from Copenhagen H is about 18 hours. From Aarhus travel time is about 22 hours. Check possibilities here (Deutsche Bahn).

The Danish company interrailguide.dk also arranges train travel to Slovenia. Read more here. (In Danish only).

Go to the Slovenian Railways website here.

Flight

From Ljubljana there's daily connection to a number of European airports.

Go to Ljubljana airport website here.

Accommodation

This website provides a list of hotels, campsites, private accommodation, etc. Here it is also possible to book accommodation online.

IFEELSLOVENIA

On www.slovenia.info you can find information about Slovenia as a tourist destination.

Find information about the country, destinations, accommodation options and much more.

The site also contains links to many other websites with useful information.

Finally you can read or download tourist publications here.

Visa regime

Citizens of Denmark do not require visa to enter Slovenia for visits up to 3 months.

Citizens of Slovenia do not require visa to enter Denmark for visits up to 3 months.

Read more here.

 

Republikken Sloveniens konsulater i Danmark | Consulates of the Republic of Slovenia in Denmark

Aarhus
Stenvadet 6 | DK-8240 Risskov | Denmark
Tel.: +45 40 30 63 98
E-mail:
Aarhus(at)slovenien.dk

Roskilde
Kong Haraldsvej 1 | DK-4000 Roskilde | Denmark
Tel.: +45 23 24 20 17
E-mail:
Roskilde(at)slovenien.dk